art

O nas

 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową

http://nostribimbi.com/

 

 

 

 

"Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela
to praktyczny fundament naszego wychowania.
Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości.
Dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je.

Maria Montessori

 

 
Dlaczego Montessori

Przedszkole ” Nostri Bimbi” realizuje program nauczania i wychowania przedszkolnego określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zanim będę uczniem”. Jest on realizowany w oparciu o metodę Marii Montessori oraz urozmaicany licznymi wycieczkami i zajęciami tematycznymi, które mają na celu ułatwienie dzieciom przyswajanie wiedzy oraz dają możliwość doświadczania i eksplorowania.

Pedagogika Marii Montessori jest bezpośrednio skierowana na dziecko i jego potrzeby, na jego spontaniczną aktywność oraz dążenie do samodzielności. Odpowiednio przygotowane otoczenie, pomocny nauczyciel oraz stosowny materiał dydaktyczny tworzą idealne połączenie, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dziecka, umożliwiając jego wszechstronny rozwój.

 
Autyzm

NASZE PRZEDSZKOLE
”NASZE DZIECI”


Nasz Oddział dla Dzieci z Autyzmem mieści się przy Przedszkolu Nostri Bimbi w Poznaniu. Lokalizacja przy Lasku Marcelińskim odpowiada potrzebom naszych dzieci.

Pracujemy w komfortowych warunkach, dzieci mają do swojej dyspozycji gabinety do pracy indywidualnej oraz zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami dobierana jest częstotliwość integracji w kameralnej grupie ogólnodostępnej.
Założeniem naszej Placówki jest INTENSYWNE I CAŁOŚCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z AUTYZMEM.
Realizujemy go poprzez codzienną terapię, edukację i opiekę, która trwa min 5h dziennie. Wykorzystujemy różnorodne metody pracy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Pracujemy w oparciu o model TEACH (Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych i Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji/ Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) opracowany przez Erica Schoplera.

PROPONUJEMY ATRAKCYJNE CZESNE! INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ! MOŻLIWOŚĆ GENERALIZACJI NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI W GRUPIE.PODĄŻANIE ZA DZIECKIEM.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI.WSPÓLNE TWORZENIE PLANU.